м. Київ, пл. Спортивна, 1-А

Аудит портфеля нерухомості – крок до відновлення її вартості

Ситуація в країні спрямовує власників до необхідності проведення аудиту своєї комерційний нерухомості, оскільки об’єкти по різному реагують на зовнішні впливи та внутрішні управлінські рішення. Насамперед це важливо для  вибору оптимальних і своєчасних фінансових рішень по відновленню, модернізації та просуванню пакету тих об’єктів на яких насамперед слід зосередити увагу. «Тому зараз ми пропонуємо своєчасну роботу по Аудиту об’єктів нерухомості наших клієнтів з метою аналізу поточного стану нерухомості та пропозицій по вдосконаленню бізнес-процесів. Наші спеціалісти зможуть розробити ефективні засоби управлінських рішень по зниженню затрат на експлуатацію та збільшенню орендного доходу і росту капіталізації та інших факторів. У разі наявності великої кількості різноманітних за профілем, розміром, віком та ефективністю об’єктів ми пропонуємо  послідовність та ранжування дій по їх відновленню з урахуванням можливостей замовника для додаткового інвестування», – відзначає засновник та президент компанії UTG Вадим Непоседов.

За його словами, саме Аудит портфеля нерухомості дає власникам компаній можливість визначити підстави для збільшення ефективності роботи. Клієнти компанії досягнуть результатів шляхом проведення технічного, маркетингового, юридичного і фінансового аналізу та аудиту орендних відносин. Вони отримають пропозиції відносно послідовних кроків по змінам бізнес процесів та рекомендації щодо методів по їх створенню.